Mesters 10 gode råd ved investering i varmepumpe

 

Hos B&V Køleteknik får vi hver dag spørgsmål om hvilken varmepumpeløsning man skal vælge til sin villa eller sommerhus. Mange er usikre, og har svært ved at gennemskue de mange produkter og løsninger, der findes på markedet. En hovedregel er dog, at pris og kvalitet følger hinanden. Så det kan godt svare sig at se sig for i stedet for at gøre et billigt impulskøb, som kan blive meget dyrt på lang sigt. Ring på telefon: 65 91 85 85

 

1. Energimærke A

Din varmepumpe skal være energimærket A, og systemgodkendt af Teknologisk institut.

 

2. Inverterstyring

Den nye styringsform "inverterstyring" er en trinløs kapacitetsregulering af kompressoren, der hele tiden tilpasser varmepumpens ydelse i forhold til det aktuelle varmekrav, der er i boligen. Inverterkompressoren vil give en langt større energibesparelse set i forhold til en standard kompressor, og forhindrer samtidig at varmepumpens kompressor får en masse opstarter.

 

3. Højeffektivt kølemiddel

Kølemidlet der anvendes i anlægget skal være de højeffektive R410 eller R32. Det har vist sig at disse kølemidler er særdeles effektivt i luft/luft varmepumper, da det har en god varmeoptagelsesevne og derved sikrer en god virkningsgrad (COP-faktor). Derfor kører alle nye, tidssvarende og energirigtige varmepumper i dag udelukkende på dette kølemedie.

 

4. Tilpasset dansk klima

Din varmepumpen skal være tilpasset det danske klima. Den skal derfor være udstyret med en effektiv afrimningsfunktion uden brug af el-varmelegemer.

 

5. Lad fagmanden hjælpe med placering

Det er ikke ligegyldigt hvordan og hvor inde- og udedele placeres. Lad fagmanden rådgive om placering. Vi har mere end 30 års erfaring i at vurdering varmepumpens enkeltdele.

 

6. Gå efter høj virkningsgrad

COP faktoren (virkningsgraden) skal være ca. 3,6 ved 7° udetemperatur og 20° indetemperatur. COP er forholdet mellem den energi varmepumpen bruger og den energi varmepumpen afgiver til boligen målt i kW. Angives som f. eks. COP 3,62 efterfulgt af en angivet udetemperatur / indetemperatur. Det betyder, at ved de angivne temperaturer får du tilført 3,62 kW varme til din bolig for hver 1 kW varmepumpen bruger. Ser du f. eks. en COP 5,6, uden at der er angivet nogen temperatur bagefter, så vær på vagt, det er ikke COP standard. Og husk at sammenligne fabrikaterne ved samme temperaturer.

 

7. Sørg for lavt lydniveau

Lydniveau er et vigtigt parameter ude, såvel som inde. Vær opmærksom på hvorledes lydniveauet er angivet. I reglen angivet som lydtryk i dB(A) i en given afstand. Inde-delens lydtryk bør være under 30 dB(A) på lav hastighed. Vi hjælper også med at placere varmepumpen for maksimal komfort.

 

8. Kvalificeret og uvildig rådgivning

Vælg en leverandør, der kan give dig en faglig god instruktion og vejledning.

 

9. Fagmæssig korrekt installation

Installationen skal foretages af en fagkyndig installatør. Autoriserede kølefirmaer er fagkyndige. Da kølemidler i dag klassificeres som kemikalier, SKAL dette håndteres professionelt. Forkert installation kan være kostbar, da det kan betyde, at anlægget får en kort levetid. I værste fald vil det ødelægge kompressoren. Væske og gasrør skal være indvendig rensede, og udvendig kondensisoleret med diffusionstæt materiale.

 

10. Find ud af, hvad garantien dækker

Garantien på varmepumpen er vigtig. Hvad er dækket af garantien, og hvor lang tid? Bliver udbedringen udført af fagkyndige på stedet, eller skal anlægget nedtages og indleveres til sælger?

 

Fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning

Når man ved boligbyggeri skal tage stilling til, hvilken varmekilde man ønsker at benytte, skal man være opmærksom på, at bygningsreglement giver mulighed for at blive fritaget for tilslutning til den kollektive varmeforsyning som fjernvarme eller naturgas, hvis huset overholder kravene til energiklasse 1 eller 2. Ofte vil disse krav kunne overholdes alene ved normal isolering og installering af en varmepumpe.

 

Læs mere

 

 

Rådgivning om varmepumper

Besøg vores rådgivningscenter på Petersmindevej i Odense

Rådgivning om varmepumper